Kontakt

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny

Panská 26
811 01 Bratislava
IČO: 30791901
DIČ: 2021813398

2002saus@gmail.com