Banka nápadov

TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY

Na základe Vašich požiadaviek Vám ponúkam príklady na usporiadanie učiva štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 3 - gymnázium s chronologickým usporiadaním  učiva v literárnej zložke. Berte môj príspevok ako inšpiráciu. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. Ak máte iné príklady na TVVP a chcete ich zverejniť, ozvite sa. 
PhDr. Ján Papuga, PhD.

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník


MATURITNÉ ZADANIA

Posielajte ukážky z maturitných zadaní, ktoré používate na ústnej maturitnej skúške. Budú zverejnené v pôvodnej podobe. Zverejnené ukážky nie sú vzorom, ale slúžia na inšpiráciu.

Zadanie na stiahnutie: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...  


KONTROLNÉ PÍSOMNÉ PRÁCE

Námety na stiahnutie: 1, ...