Olympiáda SJL

25. 11. 2016 - ZMENA VO VEDENÍ CK OSJL 

Po desiatich rokoch od založenia Olympiády zo SJL dochádza k zmene vedenia CK OSJL. Ďakujeme jednej zo zakladateliek olympiády, doterajšej predsedníčke OSJL, PhDr. Eve Vrbanovej za jej činnosť v prospech slovenského jazyka a literatúry. Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny navrhla ministerstvu školstva vymenovať za novú predsedníčku Mgr. Alžbetu Palackovú (NÚCEM). V súčasnosti očakávame stanovisko ministerstva. Bližšie informácie na:

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OSJL/9-rocnik-OSJL-2016-2017/informacie-zo-zasadnutia-ck-osjl.alej 


16. - 17. 4. 2015 - CELOSLOVENSKÉ KOLO