Ponuky zo SJL

Atestácie

link

HODŽOVA ESEJ

Vyhlásenie ďalšieho ročníka Hodžovej eseje: propozície.

AUDIONAHRÁVKY K UČEBNICIAM ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana vydalo k ich obľúbeným učebniciam literatúry audionahrávky ukážok z literárnych diel. Viac informácií nájdete na: link, link. K 50 objednaným knihám je 1 CD zadarmo.

FB SKUPINA: MILUJEM ŠKOLSKÉ KNIŽNICE 

Popularizátor čítania a školských knižníc, Tibor Hujdič, častý a zaujímavý hosť našich konferencií, ma požiadal, aby som vám dal na vedomie, že založil FB skupinu Milujem školské knižnice. Nech sa páči, požiadajte o pridanie. Ide o ďalšiu dobrú vec, ktorú individuálne nepresadíme, spolu máme šancu. PS: FB je dobrý sluha, zlý pán :-) 

POZVÁNKA NA 62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - nové

Národné osvetové centrum a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vás pozývajú na celoštátnu postupovú súťaž Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Súčasťou bude aj tvorivá dieľňa pre pedagógov. Bližšie informácie nájdete v súboroch: pozvánka, tlačová správa, program, prihláška na ubytovanie, prihláška na tvorivú dieľňu.

SLOVNÍK SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA ONLINE

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra zverejnil v online podobe ďalšie lexikografické dielo: Slovník súčasného slovenského jazyka (AG, HL, MN). Užitočná a aktuálna príručka pre učiteľov i žiakov. Nájdete ju: link.  

TESTOVANIE 9 - NOVÁ PUBLIKÁCIA 

Náš sponzor, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, opäť ponúka školám, učiteľom i žiakom novú publikáciu zameranú na prípravu na testovanie deviatakov, do 15. 3. za akciovú cenu. Viac: stiahnuť.  

MATURITNÁ MARŠKA

Divadelná fakulta VŠMU, Lab, a Ministerstvo kultúry SR Vás pozýva na putovný projekt, o ktorom nájdete informácie v pozvánke: stiahnuť

PORTRÉT ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa vás pozýva na prednášku o Ľudovítovi Štúrovi. Viac v pozvánke: stiahnuť.

DISKUSIA S FAKULTNÝMI UČITEĽMI

Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK a OZ Slovenčina si pre vás pripravili diskusiu s fakultnými učiteľmi, ale aj s učiteľmi, ktorí sa zaujímajú o prípravu budúcich pedagógov slovenského jazyka a literatúry, kde budete mať možnosť vysloviť svoje nápady i výhrady k didaktike a metodike slovenčiny. Viac sa dozviete v pozvánke: stiahnuť. Prihlášku na toto podujatie nájdete tu

KULTURÁRIUM KATEDRY SLOVENSKÉHO JAZYKA

Aj vysokoškolské pracoviská majú svoje projekty, ktorými oživujú náročné štúdium. Jedným z nich je časopis Kulturárium, ktorý na Katedre slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vytvorili jej študenti. Viac sa o tomto zaujímavom periodiku dozviete tu

TVORIVÝ PROJEKT VENOVANÝ DEŤOM: LITERÁRNE IHRISKO

Projekt venovaný deťom, ktoré rady literárne tvoria a chcú sa stať spisovateľmi. Viac o ňom nájdene na: www.literarneihrisko.sk. V rámci tohto projektu vznikla knižka I. Koprdovej a Ľ. Psotovej, ktorá sa nazýva Moje príbehy. Jej cieľom je poskytnúť mladým tvorcom manuál na písanie pútavých literárnych diel. Viac: leták

EDÍCIA ŽIVÝ BIČ LITERÁRNEHO INFORMAČNÉHO CENTRA

Chceli by sme vám dať do pozornosti aktivitu nášho milého sponzora, Literárneho informačného centra. Je ňou edícia Živý bič, ktorej cieľom je vydávanie povinnej slovenskej literatúry za prijateľné ceny. Prvou knižkou je román Živý bič, ktorý bude v inovovanom ŠVP pre ISCED 3 povinným dielom. Informácie o objednaní a iné informácie nájdete tu. Využite možnosť objednať knihy za nízke ceny do vašej školskej knižnice.

WEB PLNÝ NÁPADOV

Webová stránka Jaroslavy Koníčkovej www.slovenskyjazyk.com  je určená učiteľom, ktorí učia slovenský jazyk a literatúru na 2. stupni základných škôl. Obsahuje návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie, krátke videá ako námety na vyučovanie, pracovné listy zamerané na využitie mediálnej výchovy ako prierezovej témy, didaktické hry a ďalšie aktivity, ktoré rozvíjajú tvorivosť žiakov. Mnohé aktivity sú zamerané aj na využívanie prvkov etickej výchovy, tvorivej dramatiky, tvorivého písania a prácu s denníkmi na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

DISKUSIA O ČÍTANÍ A PREZENTÁCIA PROJEKTU (NE-) POVINNÉ ČÍTANIE

Literárne informačné centrum Vás pozýva v rámci Bibliotéky 2014 na diskusiu o povinnom čítaní. Ako hosťa si pozvali predsedu SAUS Jána Papugu. Kontakt: Mgr. Jaroslava Čajková; jaroslava.cajkova@nocka.sk. Viac v pozvánke.

TVORIVÁ DIELŇA ROZPRÁVANIA PRÍBEHOV

Národné osvetové centrum v spolupráci s VŠMU Vás pozývajú na tvorivé dielne. Viac informácií: leták, prihláška.

Ó, DOBA ZMLADENÉHO CHLEBA

Národné osvetové centrum a Slovenské národné divadlo vás pozýva na vystúpenie ocenených žiakov súťaže Hviezdoslavov Kubín v Slovenskom národnom divadle. Viac v pozvánke.  

FESTIVAL DNI SLOVENSKEJ LITERATÚRY

Literárne informačné centrum z poverenia ministerstva kultúry pripravuje festival, ktorého cieľom je upozorniť na súčasnú slovenskú  literatúru. Využite jedinečnú možnosť stretnúť sa so spisovateľmi na Vašej škole. Viac informácií v letáku a na webovej stránke LIC.

POZVÁNKA NA JUBILEJNÝ 60. ROČNÍK HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

Pozývame vás na celoštátnu postupovú súťaž v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy v dňoch 20. - 23.- 6. 2014 v Dolnom Kubíne pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča. 60. ročník bude doplnený bohatým sprievodným programom. Viac informácií nájdete v: leták č. 1, leták č. 2.  

DIVADLO NIE JE LEN KOCÚRKOVO... - jedinečná exkurzia pre učiteľov

Divadelný ústav v spolupráci so SAUS pre vás pripravil zaujímavú náučnú exkurziu Divadlo nie je len Kocúrkovo alebo ukážeme vám, ako sa prebúdzajú múzy o slovenskom profesionálnom divadle, o dráme a o práci divadiel a Divadelného ústavu. Podujatie je zadarmo. Prihláška: stiahnuť

PONUKA VYNIKAJÚCICH KNÍH PRE UČITEĽA I ŽIAKA

Literárne informačné centrum nás po prísľube vzájomnej spolupráce poprosilo, či by sme na našich stránkach neuverejnili ponuku ich vydavateľstva. Keďže som mal možnosť niektoré ich publikácie vidieť, usúdil som, že sú naozaj vhodné a zaujímavé pre slovenčinárov i žiakov. Pre školy ich ponúkajú za zníženú cenu. Informačný list s ponukami - tu

SÚŤAŽ PO TATRÁCH S LITERÁRNYMI HRDINAMI

Štátne lesy Tatranského národného parku prostredníctvom časopisu TATRY ponúkajú slovenčinárom zaujímavú súťaž. Viac informácií - tu

UČEBNICA VHODNÁ AJ PRE UČITEĽOV

Vážení kolegovia, pani Dr. Gabriela Mihalková je autorkou novej učebnice s názvom Romantizmus v literárnohistorickej a interpretačnej reflexii. Hoci je publikácia prvotne určená vysokoškolákom, ponúka inšpirácie aj učiteľom slovenčiny. Napr. v kapitole Slovenský literárny romantizmus v školskej praxi. Publikáciu nájdete v elektronickej podobe - tu.  

METODIKA VYUČOVANIA SJL

Pán prof. Ligoš v elektronickej podobe ponúka publikácie pre učiteľov, začínajúcich učiteľov a pre študentov slovenského jazyka a literatúry. 
M. Ligoš - Základy jazykového a literárneho vzdelávania I - tu
M. Ligoš - Základy jazykového a literárneho vzdelávania II - tu
M. Ligoš - Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny - tu

WORKSHOP JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU Ľ. ŠTÚRA

Vážení kolegovia, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra ponúka školenie o využívaní Slovenského národného korpusu vo vyučovaní SJL. Bližšie informácie si možete zistiť prostredníctvom emailu workshop@korpus.sk alebo tu.

VYDAVATEĽSTVO PRÍRODA

Vážení kolegovia, vydavateľstvo Príroda ponúka aj doplnkovú literatúru pre základné a stredné školy, pričom na objednané knihy sa vzťahuje celoročná 25 % zľava. Aktuálnu ponuku vydavateľstva nájdete tu

DEJINY DRÁMY 20. STOROČIA

Vážení učitelia slovenčiny, DIVADELNÝ ÚSTAV vydal jedinečnú publikáciu DEJINY DRÁMY 20. STOROČIA, ktorá je okrem iného vynikajúcou pomôckou pri vyučovaní nášho predmetu. Viac informácií nájdete tu

KNÍHKUPECTVO PÁNA MRKVIČKU

Vážení učitelia slovenčiny, dávame vám do pozornosti zaujímavé internetové kníhkupectvo www.mrkvicka.sk, ktoré vyberá a ponúka literatúru pre deti a mládež. Jeho snahou je ponúknuť alternatívu k zastarávajúcim dielam, ktoré neraz nachádzame v čítankách pre mladších žiakov. Pokúša sa nájsť moderné a príťažlivé knihy, ktoré by vzbudili záujem o čítanie u detí a mládeže. Majiteľ kníhkupectva ponúka pre základné školy podujatia, smerujúce k aktívnejšiemu a zážitkovému čítaniu žiakov.